Người Đức đã bỏ lõ điều gì trong chương trình Panther ?

+ Cái đáng tiếc nhất chính là thời cơ. Mặc dù xuất hiện trước và nhận tên định danh trước (tháng 3 năm 1942 so với tháng 5 năm 1942 của Tiger, Panzer V Panther và Panzer VI Tiger), nhưng cho tới cuối năm 1942 vẫn không có xe Panther nào được sản xuất.

Thay vào đó người Đức lại đẩy nhanh sản xuất xe tăng Tiger (tới cuối năm 1942 đã có 78 xe được sản xuất). Tất nhiên Tiger rất mạnh nhưng chúng lại quá đắt và quá ít không thể dành lại chiến tháng cho người Đức. Bản thân Tiger tuy mạnh nhưng lại là một thiết kế lỗi thời, khi mà chúng chỉ là bản tăng pháo tăng giáp của Panzer IV, làm cho nó có giá thành quá cao mà thiết kế thì như thực tế đã chứng minh nhanh chóng trở nên lỗi thời và bị thay kế bởi chính người anh của nó là Panther (King Tiger dùng đúng tỷ lệ của Panther để thiết kế).

Các xe tăng Panther đang được chuyển ra mặt trận

+ Cái đáng tiếc thứ hai, chính là thay đổi thiết kế ban đầu của Vk 3002 M. Bản thân Panther là một xe tăng rất mạnh, khi mà nó có giáp trước dày, cơ động tốt, giá thành có thể nói là rất hợp lý. Thế nhưng vì có giáp tốt mà Panther trở nên quá nặng làm cho nó kém tính tin cậy, điều này là do yêu cầu phải tăng giáp của Panther lên, làm cho nó nặng thêm tới 10 tấn so với thiết kế gốc là VK 3002 M (khoảng 35 tấn).

Ngay cả giữ thiết kế ban đầu của Man thì giáp trước của xe vẫn đạt 104mm (dày thực tế 60 nhưng nghiêng 55 độ) tức là vẫn dày hơn giáp của Tiger mà lại có cả giáp nghiêng.
Tính tin cậy của xe chắc chắn sẽ được tăng lên rất nhiều dù bộ giáp vẫn hiệu quả.

Như quá trình vận hành của Panther sau này đã chứng minh, các vấn đề chính của Panther đều từ độ tin cậy của hệ chuyển động và động cơ dễ hỏng. Người ta còn phải giảm vòng tua máy của Panther xuống từ 3000 rpm còn 2500rpm, làm giảm tốc độ tối đa của các xe tăng Panther từ 34 mph (52 km / h) xuống còn 28 mph (45km / h). Điều này cũng làm giảm công xuất của động cơ từ gần 700hp xuống còn 580hp mà cũng chỉ làm tăng có một chút tính tin cậy.

Tăng tới 10t từ thiết kế gốc nó ra như vậy đấy…

Xe tăng thử nghiệm VK 3002 M.

HHN – Hội những người thích tìm hiểu về thế chiến thứ 2

Comments1

Add your comment