Category: Nhân vật lịch sử

Ace Tank Đức Otto Carius nhận xét về các đối thủ của Đức ở mặt trận phía Đông

Nhận xét của Otto Carius về các loại đối thủ mà quân Đức phải đối mặt ở Mặt trận phía Đông – Xe tăng T-34: Đối thủ nguy hiểm nhất và cũng là đông nhất. Có khả năng gây thiệt hại ở cự li 600m về phía trước, 1500m về phía mạn sườn và 1800pm …