Category: Thông tin thú vị về WW2

Tham nhũng “Vodka”

Mệnh lệnh của Hội đồng Quân sự Mặt trận Belorussian số 1 Số 0119 Ngày 30 tháng 6 năm 1944 Về hình thức kỷ luật với chỉ huy sư đoàn 186, thiếu tá Lev Yefremovich Goldberg và đại úy Alekseevich Paut chỉ huy trung đoàn 238, thuộc sư đoàn 186. Vì lợi dụng chức vụ …