Category: Sự kiện lịch sử

TRẬN Ụ PHÁO MERVILLE 06/06/1944

Biết được vị trí chiến lược và mối đe dọa của khẩu đội pháo bờ biển Merville đối với chiến dịch đổ bộ vào ngày D, tướng Eisenhower đã quyết định: các lính dù Anh sẽ phải “bịt miệng” khẩu đội pháo bờ biển này trước vài giờ khi cuộc đổ bộ lên bờ biển …