Tuyến đường tiếp vận qua Bắc Băng Dương cho LX

Trong thế chiến thứ 2, các đoàn tàu tiếp vận không chỉ tới Anh mà còn từ Anh, Iceland, Mỹ tới các hải cảng phía Bắc của Liên Xô – Arkhangelsk và Murmansk. Từ tháng 8 năm 1941 đến tháng 5 năm 1945 đã có 78 đoàn tàu tiếp vận chạy qua Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương tới Liên Xô.

Khoảng 1400 tàu hàng đã vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho Liên Xô dưới chương trình Lend-Lease, được hộ tống bởi các tàu chiến của hải quân Hoàng gia Anh, hải quân Hoàng gia Canada, hải quân Mỹ. 85 tàu hàng và 16 tàu chiến của hải quân Hoàng Gia (2 tuần dương hạm, 6 khu trục hạm và 8 tàu hộ tống khác) đã bị mất. Trong khi đó hải quân Đức mất 1 thiết giáp hạm, 2 tuần dương hạm và 30 tàu ngầm U-boat cùng với rất nhiều máy bay chiến đấu.

Một chuyến tàu đầy băng giá trên con đường tiếp vận cho Liên Xô và Bắc Băng Dương

Những đoàn tàu hộ tống này cho thấy quân Đồng Minh muốn hỗ trợ Liên Xô thật tốt trước khi mở mặt trận thứ 2 ở Tâu Âu cũng như đánh gục 1 phần hải quân và không quân Đức.

Tuyến đường qua Bắc Băng Dương là tuyến đường ngắn nhất để vận chuyển hàng hóa tới Liên Xô nhưng nó cũng vô cùng nguy hiểm. Có khoảng 3964000 tấn hàng hóa đã được vận chuyển trên tuyến đường này, 7% bị mất, 93% đến nơi an toàn. Nó cũng đóng góp vào 23% tổng số hàng viện trợ Liên Xô nhận được trong thế chiến thứ 2.

Các cựu chiến binh từng tham gia các đoàn tàu tiếp vận trên Bắc Băng Dương tới Liên Xô vẫn gặp mặt hàng năm trong các buổi lễ vinh danh họ

Add your comment