Tiểu đoàn tăng hạng nặng số 502 – Huyền thoại Wehrmacht

Tiểu đoàn xe tăng hạng nặng số 502 Được coi là đơn vị thiết giáp tác chiến độc lập thành công nhất của Đức trong chiến tranh thế giới thứ 2, tiểu đoàn 502 có tổng cộng 10 thành viên được nhận Huân chương chữ thập Hiệp sĩ, 3 thành viên được nhận Huân chương chữ thập bằng vàng, 6 Panzer Ace, trong đó nổi tiếng nhất là Johannes Bolter (diệt 139 xe tăng) và Otto Carius (diệt trên 150 xe tăng).

Trong suốt 2 năm hoạt động, tiểu đoàn được cấp 105 xe tăng Tiger I và 8 xe tăng Tiger II. 107 chiếc sẽ bị mất cho đến thời điểm cuộc chiến kết thúc, bao gồm 88 xe tăng bị phá hủy bởi địch và 19 xe tăng bị bỏ lại do thiếu nhiên liệu, linh kiện sửa chữa. Đổi lại, đơn vị này tiêu diệt khoảng 1400 xe tăng và 2000 khẩu pháo.

Hai chiếc xe tăng Tiger-1 thuộc đại đội 2, tiểu đoàn tăng hạng nặng số 502 tại mặt trận phía Đông

Kills/Deaths: của tiểu đoàn 502 là 13:1. Ta xét: Giá sản xuất một chiếc T-34/76 vào năm 1944 rơi vào khoảng 22000 đô và thời gian sản xuất là 3000 tiếng lao động trên 1 người, còn Tiger I là 100000 đô và 300000 tiếng lao động trên 1 người. Nếu giả sử toàn bộ 13 chiếc bị tiêu diệt là T-34 thì, tiểu đoàn này sẽ thắng về tiền nhưng thua về thời gian

Add your comment