USS San Diego (CL-53) – Huyền thoại hải quân Mỹ

Khu trục hạm USS Sandiego (CL-53) của Hải quân Mỹ

Trong ảnh là tuần dương hạm hạng nhẹ USS San Diego thuộc lớp tàu tuần dương Atlanta, nó là chiếc duy nhất sống sót trong lớp tàu của nó. Trong thế chiến thứ II nó đã chạy được 300.000 hải lý, tham gia vào 34 chiến dịch trên mặt trận Thái Bình Dương, được tặng thưởng 18 ngôi sao chiến đấu, xếp hạng hai những con tàu giàu thành tích nhất của hải quân Mỹ (chỉ kém mỗi thánh “Enterprise với” 20 ngôi sao chiến đấu). Trong suốt thời gian chiến đấu của nó, con tàu không mất một thủy thủ nào, bom, ngư lôi, kamikaze hướng đến con tàu đều “tạch” và nó chưa bao giờ phải đại tu sửa chữa. Nó cũng là con tàu đầu tiên tiến vào vịnh Tokyo sau khi Nhật đầu hàng.
Xứng đáng là huyền thoại…

Add your comment