Tag: KV-1

Tìm hiểu về xe tăng KV-1S

Xe tăng KV-1 về cơ bản là một xe tăng mạnh, nhưng nó không đủ độ tin cậy và tốc độ để hỗ trợ cho những cuộc đột phá của Hồng Quân vào thời điểm giữa cuộc chiến. Lúc này các chỉ huy Liên Xô nói rằng họ cần một loại xe tăng nhanh hơn, …