V.I. Lenin về giữ gìn sức khỏe của nhân dân lao động và về thể dục thể thao

 

99.000,0 69.000,0

Bạn đọc Việt Nam thân mến !

Ở Liên Xô, nhân dân chúng tôi rất quan tâm theo dõi các thành tích trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Chúng tôi vui mừng trước những thành tựu mà các bạn đã đạt được trong việc phát triển kinh tế, khoa học và văn hóa, trong đó có thể dục thể thao.

Các mối quan hệ về thể dục thể thao giữa Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô-viết và Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm vừa tiếp tục đẩy mạnh nền thể dục thể thao giữa hai nước chúng ta, vừa củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước hàng nằm không ngừng được phát triển. Cả việc trao đổi sách báo về thể dục thể thao cũng nhằm phục vụ cho những mục đích đó. Cuốn sách này của tôi được in lần thứ hai bằng tiếng việt. So với lần trước, lần này có một số tài liệu mới được đưa thêm vào.

Mục tích của tôi sẽ đạt được, nếu cuốn sách này ở mức độ nào đó có ích cho sự nghiệp cao quý tiếp tục phát triển nền thể dục thể thao quần chúng ở nước Việt Nam anh em.

Sách in bởi NXB Cầu Vồng Moscow năm 1985. Bìa cứng, giấy đẹp chắc chắn

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “V.I. Lenin về giữ gìn sức khỏe của nhân dân lao động và về thể dục thể thao”

Your email address will not be published. Required fields are marked *