Thêm một số tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917 – 1923

 

189.000,0 139.000,0

Cuốn sách thêm một số tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917 – 1923 của Giáo Sư Nguyễn Phan Quang giới thiệu những tư liệu mới có liên quan đến hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm ở Pháp. Chắc chắn những tư liệu quý giá này sẽ giúp ích cho giới nghiên cứu khoa học và bạn đọc tìm hiểu thêm công lao to lớn và tài năng ứng phó với mọi tình huống phức tạp, vượt bao gian nguy thử thách của Bác Hồ kính yêu vào tuổi thanh niên, với những năm tháng Người đi tìm đường cứu nước.

Cuốn sách từ liệu quý của GS Nguyễn Phan Quang, cuốn sách có chữ ký và thủ bút của tác giả

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Thêm một số tư liệu về hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp 1917 – 1923”

Your email address will not be published. Required fields are marked *