Nước Mỹ và Đông Dương từ Roosevelt tới Nixon

 

189.000,0 158.000,0

Quantity:

Description

Vấn đề ai sẽ thống trị ở Đông Dương đã thu hút sự quan tâm của sáu Tổng thống Mỹ từ Roosevelt đến Nixon. Cách giải quyết vấn đề của mỗi Tổng thống đã giúp ta nắm được phần nào ý đồ của họ trong việc điềuhành các quan hệ đối ngoại. Đây là câu chuyện sẽ cho ta hiểu, một khu vực hoàn toàn xa lạ với hầu hết người Mỹ đã trở thành mảnh đất thí nghiệm cho một chiến lược luôn được điều chỉnh nhằm “bao vây” cộng sản Trung Quốc như thế nào. Nó cũng là câu chuyện cho thấy một cuộc chiến tranh “hạn chế” đã phát triển thành một cuộc chiến tranh làm mất lòng người và gây chia rẽ nhất trong một thế kỷ của lịch sử nước Mỹ ra sao.

Sách hay và nhiều tư liệu quý. Sách dày gần 300 trang

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Nước Mỹ và Đông Dương từ Roosevelt tới Nixon”

Your email address will not be published. Required fields are marked *