Đặc khu Quảng Đà – Trung dũng kiên cường (1967-1975)

 

169.000,0 139.000,0

Tập sách nhằm giới thiệu đến các thế hệ độc giả, nhất là thế hệ trẻ lịch sử dân tộc nói chung, lịch sử đấu tranh cách mạng của quân dân Quảng Đà nói chung và thành phố Đà Nẵng – tỉnh Quảng Nam nói riêng; từ đó tiếp tục khơi dậy niềm tự hào, nâng cao và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực tự cường vượt qua những thử thách, chung sức, đồng lòng xây dựng thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại./.

Sách dày đẹp, mới, bìa cứng.

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Đặc khu Quảng Đà – Trung dũng kiên cường (1967-1975)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *