Biên niên sự kiện Kho 894 – Cục Quân khí

 

129.000,0 89.000,0

Trước yêu cầu to lớn và cấp bách của chiến trường, trong những năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn từ sau năm 1975 đến năm 1979, Cục Quân khí (lúc đó có tên gọi là Cục Quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược) thực hiện tiếp nhận một khối lượng rất lớn vũ khí, khí tài, đạn dược do Liên Xô viện trợ, so với việc tiếp nhận vũ khí viện trợ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thời kỳ này ta tiếp nhận chủ yếu bằng đường biển, tập trung vào hai quân cảng Hải Phòng và Đà Nẵng, sau đó vũ khí, khí tài, đạn dược được vận chuyển về các kho tuyến sau hoặc tổ chức cấp phát thẳng cho các đơn vị. Vì khối lượng hàng vào rất lớn, dồn dập nên khâu giải toả thường không kịp. Thực tế tại các cảng ta phải lập chân hàng tập kết có khối lượng lớn vũ khí, khí tài, đạn dược trước khi điều chuyển về tuyến sau. Trước tình hình đó, Bộ Quốc phòng đồng ý với đề nghị của Tổng cục Kỹ thuật, Cục Quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược lập các kho trung chuyển tại các khu vực phụ cận, hai quân cảng và ở ga quân sự Đồng Giao. Từ tháng 6 năm 1979, được Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo giao nhiệm vụ, Cục Quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược chuẩn bị mọi mặt cho tổ chức các kho trung chuyển. Ngày 27 tháng 7 năm 1979, Tổng cục Kỹ thuật quyết định thành lập Kho trung chuyển 1 và Kho trung chuyển 2 mang phiên hiệu KTC-1 và KTC-2 (do Cục Quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược đề nghị). Sau đó Kho trung chuyển 3 (KTC-3) ở Hoà Cầm được thành lập. Từ đây trong đội hình các kho thuộc Cục Quản lý vũ khí, khí tài, đạn dược có thêm một loại kho mới: “Kho trung chuyển” đánh dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Ngành Quân khí trong thời kỳ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Ngay sau khi được thành lập, Kho KTC-2 (K894) đã khẩn trương triển khai về cơ sở hạ tầng, tổ chức biên chế, vừa khẩn trương thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của một kho trung chuyển, tiếp nhận, phân chọn và cấp phát liên tục một khối lượng lớn vũ khí, khí tài, đạn dược. Do tình hình có những thay đổi, đồng thời do vị trí địa lý của Kho có nhiều thuận lợi, đầu năm 1984, Tổng cục Kỹ thuật quyết định thay đổi nhiệm vụ, chức năng của Kho KTC-2, từ đây Kho chỉ làm một phần nhiệm vụ trung chuyển, còn về cơ bản Kho làm nhiệm vụ của một kho dự trữ cấp chiến lược, có phiên hiệu mới là K894, nằm trong hệ thống các kho chiến lược thuộc Cục Đạn dược. Từ đó đến nay, Kho K894 được cấp trên và Cục Quân khí đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất kho tàng… tạo thế ổn định về mọi mặt để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Biên niên sự kiện Kho 894 – Cục Quân khí”

Your email address will not be published. Required fields are marked *