Lịch sử nhà máy X56 Cục kỹ thuật hải quân (1968-2018)

 

189.000,0 139.000,0

Nhà máy X56 Cục Kỹ thuật Hải quân là cơ sở bảo đảm kỹ thuật khí tài – điện tử đầu ngành của Quân chủng Hải quân; quá trình xây dựng và phát triển từ các tổ chức: Tổ kỹ thuật thuộc bộ phận thông tin của Cục Phòng thủ bờ bể (1955); Trạm sửa chữa thông tin – ra-đa; Phân xưởng đại tu thông tin và trung tu ra-đa (Xưởng X56 năm 1968); năm 1983 tách thành hai xưởng: Xưởng sửa chữa ra-đa (X57), Xưởng sửa chữa thông tin (X56); năm 1997 sáp nhập hai xưởng và tổ sửa chữa khí tài Hàng hải thuộc Phòng Khí tài – Điện tử, Cục Kỹ thuật Hải quân thành Xí nghiệp sửa chữa khí tài – điện tử X56. Tháng 7 năm 2010, đổi tên Xí nghiệp X56 thành Nhà máy X56 thuộc Cục Kỹ thuật Hải quân.

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lịch sử nhà máy X56 Cục kỹ thuật hải quân (1968-2018)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *