Viên Chuẩn tướng

 

139.000,0 99.000,0

Ông Nguyễn Hữu Hạnh là người đã tác động để Tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng hòa làDương Văn Minh sớm đi đến quyết định kêu gọi quân lực của chính thể này buông vũ khí trước sức tấn công của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng miền Nam cuối tháng 4/1975.

Ông Nguyễn Hữu Hạnh sinh 1924, là một chuẩn tướng bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam móc nối tạo quan hệ từ năm 1963. Ông được bồi dưỡng để trở thành tình báo viên, nhưng Mặt trận không giao nhiệm vụ gì để chức vụ của ông không bị ảnh hưởng.

Cuối tháng 4/1975, ông Phạm Hùng, lúc đó là Bí thư Trung ương Cục miền Nam, điện khẩn về Tỉnh ủy Cần Thơ yêu cầu bằng mọi giá phải đưa ông Hạnh về Sài Gòn, nếu đường bộ khó đi thì đi bằng đường giao liên, để kịp gặp Tổng thống vừa nhậm chức Dương Văn Minh trước ngày 28/4.

Ông Hạnh được ông Dương Văn Minh chỉ định làm phụ tá tân Tổng Tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa – Trung tướng Vĩnh Lộc.

Tuy nhiên sau đó, tướng Lộc đào nhiệm, ông Hạnh là quyền Tổng Tham mưu trưởng và đã dùng tư cách này ra tuyên bố kêu gọi tất cả binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa buông súng.

Sau giải phóng, ông Nguyễn Hữu Hạnh được bầu làm Ủy viên Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Mặt trận tổ quốc TP.HCM với tư cách là nhân sĩ yêu nước

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Viên Chuẩn tướng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *