Lịch sử Đảng bộ Huyện Phúc Thọ – Hà Nội

 

38.000,0

Quantity:

Description

Tiếp nối từ hai cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Phúc Thọ tập I và tập II đã xuất bản trước đó, Lịch sử Đảng bộ huyện Phúc Thọ tập III thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện trong suốt chặng đường 35 năm khắc phục khó khăn, phát triển kinh tế – xã hội (1975-2010). Sách gồm 3 chương, chia làm 3 giai đoạn (1975-1985); (1986-2000); (2001-2010) bạn đọc dễ tìm thấy ở đây những thông tin chính xác, thiết thực về sự ra đời các trang trại kinh tế, các mô hình làm ăn hiệu quả tại các xã, thị trấn của Phúc Thọ, bên cạnh đó là những thông tin quý về làng – xã và những di sản văn hóa của huyện…

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lịch sử Đảng bộ Huyện Phúc Thọ – Hà Nội”

Your email address will not be published. Required fields are marked *