Một mốc mới quan trọng của sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên Xô

 

119.000,0 79.000,0

Quantity:

Description

Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta do đồng chí Tổng bí thư Lê Duẩn dẫn đầu đã đi thăm hữu nghị chính thức Liên Xô từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 1985.

Nhằm giúp bạn đọc có điều kiện tìm hiểu cuộc đi thăm hết sức quan trọng và thành công rực rỡ này, chúng tôi xuất bản cuốn “Một mốc mới quan trọng của sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên Xô”. Cuốn sách bao gồm các văn kiện và một số tài liệu về cuộc đi thăm Liên Xô của Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ ta.

Tháng 7 năm 1985

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Một mốc mới quan trọng của sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Liên Xô”

Your email address will not be published. Required fields are marked *