Lịch sử công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam

 

189.000,0 148.000,0

Lịch sử công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam là một bộ phận quan trọng của lịch sử công tác đảng, công tác chính trị, gắn liền với sự hình thành, phát triển, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.Quá trình hình thành và phát triển không ngừng của công tác phụ nữ trong quân đội luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, của cấp ủy đảng, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy; sự hướng dẫn tổ chức thực hiện của cơ quan chính trị các cấp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phụ nữ quân đội phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Sách dày, đóng bìa đẹp, chất lượng tốt, sách dày hơn 700 trang với nhiều tư liệu quý

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Lịch sử công tác phụ nữ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *