L.I. Breznev – Theo con đường của Lenin

 

139.000,0 99.000,0

L.I. Breznev – Theo con đường của Lenin

Sách dày gần 700 trang theo bản dịch của NXB Sự thật, in tại NXB Tiến bộ Moscow năm 1980. Sách giấy đẹp, chất lượng tốt.

NXB Tiến bộ Moscow giới thiệu với bạn đọc Việt Nam tuyển tập của đồng chí L.I. Breznev gồm những bài phát biểu, bài báo, hồi ký của đồng chí trong những năm 1964-1979.

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “L.I. Breznev – Theo con đường của Lenin”

Your email address will not be published. Required fields are marked *