Huy hiệu KGB

 

269.000,0

Quantity:

Description

Huy hiệu KGB Ủy ban An ninh Quốc gia viết tắt KGB, là lực lượng cảnh sát mật chính cơ quan an ninh của Liên Xô từ năm 1954 tới khi Liên Xô tan rã năm 1991. Tiền thân là Cheka, Bộ Dân ủy An ninh Quốc gia Liên Xô (NKGB), Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD) và and Bộ An ninh Quốc gia Liên Xô (MGB), trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô. KGB là một Ủy ban Liên bang-cộng hòa, tức tại các nước Cộng hòa Liên bang các Ủy ban Nhà nước tương tự cũng được thiết lập (trừ Nga Xô); thực hiện các chức năng an ninh nội bộ, tình báo và cảnh sát mật.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Huy hiệu KGB”

Your email address will not be published. Required fields are marked *