Huy hiệu chiến sĩ bắn tỉa xuất sắc Hồng quân Liên Xô

 

169.000,0 139.000,0

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Huy hiệu chiến sĩ bắn tỉa xuất sắc Hồng quân Liên Xô”

Your email address will not be published. Required fields are marked *