Huân chương tù bình chiến tranh

 

339.000,0 289.000,0

Quantity:

Description

Huân chương Tù nhân Chiến tranh có thể được trao cho bất kỳ quân nhân nào là tù nhân chiến tranh sau ngày 5 tháng 4 năm 1917 (ngày Hoa Kỳ tham gia Thế chiến I là ngày 6 tháng 4). Nó được trao cho bất kỳ quân nhân Hoa Kỳ nào bị bắt làm tù binh hoặc bị giam cầm trong khi tham gia vào một hành động chống lại kẻ thù của Hoa Kỳ; trong khi tham gia vào các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột với Lực lượng vũ trang đối lập; hoặc trong khi phục vụ với các lực lượng Đồng minh tham gia xung đột vũ trang chống lại Lực lượng vũ trang đối lập mà Hoa Kỳ không phải là một bên hiếu chiến.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Huân chương tù bình chiến tranh”

Your email address will not be published. Required fields are marked *