50 năm thanh tra Quốc phòng

 

239.000,0 169.000,0

Thanh tra Bộ Quốc phòng là cơ quan của Bộ Quốc phòng, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng; quản lý, chỉ đạo các tổ chức thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngày truyền thống của lực lượng thanh tra Bộ Quốc phòng Việt Nam là ngày 25 tháng 1 năm 1948. Đây là ngày thành lập Cục Tổng Thanh tra Quân đội trên cơ sở Phòng Kiểm tra Bộ Tổng Chỉ huy. Cơ quan Thanh tra Quân đội đã đổi tên nhiều lần, có lần giải thể:

  • Năm 1948: Cục Tổng Thanh tra Quân đội
  • Năm 1950: Đoàn Thanh tra Bộ Quốc phòng
  • Năm 1956: Ban Thanh tra Quân đội
  • Năm 1971: Ủy ban Thanh tra Quân đội
  • Năm 1982: Tổng Thanh tra Quân đội
  • Từ năm 1992: Thanh tra Bộ Quốc phòng

Sách NXB Quân đội nhân dân, chất lượng tốt, sách dày gần 600 trang với nhiều tư liệu quý

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “50 năm thanh tra Quốc phòng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *