V.I.Lenin Tiểu sử vắn tắt

 

99.000,0 69.000,0

Cả loài người đều biết tới Lê-nin là vị lãnh tụ và người thày của nhân dân lao động toàn Thế Giới, người kế tục thiên tài học thuyết cách mạng của Mác và Ăng – ghen, người tổ chức ra Đảng cộng sản Liên Xô, vị thiên tài của cách mạng xã hội chủ nghĩa, người sáng lập ra Nhà nước Xô-viết, nhà bác học vĩ đại bậc nhất, một con người giản dị và hết sức chân thành.

Cuốn sách nhỏ này trình bày ngắn gọn những giai đoạn chủ yếu trong cuộc đời và hoạt động của V.I. Lê-nin cùng học thuyết bất hủ của Người, một học thuyết soi sáng cho tất cả các dân tộc con đường đi tới tương lai tươi sáng – tới chủ nghĩa cộng sản

Quantity:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “V.I.Lenin Tiểu sử vắn tắt”

Your email address will not be published. Required fields are marked *